function saveHistory(key){ if(localStorage.getItem('myHistory') == null){ localStorage.setItem('myHistory','[]'); } var oldData = JSON.parse(localStorage.getItem('myHistory')) oldData.push(key) const result = oldData.filter((thing, index, self) => index === self.findIndex((t) => ( JSON.stringify(t) === JSON.stringify(thing) || JSON.stringify(t.manga) === JSON.stringify(thing.manga) )) ) localStorage.setItem('myHistory', JSON.stringify(result)); } function removeHistory(){ localStorage.removeItem("myHistory"); location.reload(); }

Chuyển Sinh

Thế Giới Sau Tận Thế

Thế Giới Sau Tận Thế

Action, Adult, Chuyển Sinh, Fantasy, Manhwa, Truyện Màu
54 lượt xem
0 đề cử
Chapter 42
8 tháng trước
Tổng Hợp Oneshot Mặn Mòi

Tổng Hợp Oneshot Mặn Mòi

Adult, Boy Love, Chuyển Sinh, Người Thú, One Shot, Truyện Tranh 18+, Yaoi
974 lượt xem
0 đề cử
18+
Chapter 31
8 tháng trước
Nguyên Lai Ta Là Tu Tiên Đại Lão

Nguyên Lai Ta Là Tu Tiên Đại Lão

Action, Adult, Adventure, Chuyển Sinh, Comedy, Fantasy, Manhua, Truyện Màu
96 lượt xem
0 đề cử
Chapter 127
8 tháng trước
Dã Nam Nhân Đều Muốn Gả Cho Ta

Dã Nam Nhân Đều Muốn Gả Cho Ta

Adult, Chuyển Sinh, Cổ Đại, Harem, Manhua, Ngôn Tình, Romance, Truyện Màu, Xuyên Không
58 lượt xem
0 đề cử
Chapter 78
8 tháng trước
Tôi Đã Chuyển Sinh Thành Slime

Tôi Đã Chuyển Sinh Thành Slime

Adult, Adventure, Chuyển Sinh, Comedy, Fantasy, Shounen
254 lượt xem
0 đề cử
Chapter 100
8 tháng trước
Con Gái Tôi Là Một Thiên Tài Âm Nhạc

Con Gái Tôi Là Một Thiên Tài Âm Nhạc

Adult, Chuyển Sinh, Drama, Fantasy, Manhwa, Romance, Truyện Màu
34 lượt xem
0 đề cử
Chapter 34
8 tháng trước
Trở Lại Làm Idol

Trở Lại Làm Idol

Adult, Chuyển Sinh, Comedy, Manhwa, Slice Of Life, Truyện Màu, Webtoon
34 lượt xem
0 đề cử
Chapter 34
8 tháng trước
Khi Naofumi-sama Bị Kẹt Trong Tường

Khi Naofumi-sama Bị Kẹt Trong Tường

Adult, Boy Love, Chuyển Sinh, Cổ Đại, Doujinshi, Hentai, Kịch Tính, Manga, One Shot, Truyện Tranh 18+, Yaoi
486 lượt xem
0 đề cử
18+
Chapter 1
9 tháng trước
Lông Đáng Yêu

Lông Đáng Yêu

Adult, Chuyển Sinh, Cổ Đại, Hài Hước, Hentai, Lãng Mạn, Manga, Người Thú, Tình Cảm, Truyện Tranh 18+, Yaoi
631 lượt xem
1 đề cử
18+
Chapter 6.1
9 tháng trước
Ủng Nhiên Nhập Hoài

Ủng Nhiên Nhập Hoài

Adult, Boy Love, Chuyển Sinh, Drama, Đam Mỹ, Hành Động, Kịch Tính, Lãng Mạn, Manhua, Tình Cảm, Truyện Màu
62 lượt xem
0 đề cử
Full Color
Chapter 23
9 tháng trước
Tuyển Tập Jujutsu Kaisen DJ

Tuyển Tập Jujutsu Kaisen DJ

Adult, Chuyển Sinh, Doujinshi, Drama, Harem, Hentai, Kịch Tính, Lãng Mạn, Manga, Người Thú, One Shot, Phiêu Lưu, Tình Cảm, Truyện Màu, Truyện Tranh 18+, Yaoi
574 lượt xem
0 đề cử
18+ Full Color
Chapter 11
9 tháng trước
Tâm Mộng

Tâm Mộng

Adult, Boy Love, Chuyển Sinh, Drama, Hài Hước, Hành Động, Kịch Tính, Lãng Mạn, Manhwa, Tình Cảm, Truyện Màu, Truyện Tranh 18+
125 lượt xem
0 đề cử
18+ Full Color
Chapter 23
9 tháng trước
NHÌN LẠI NGỌN LỬA ĐÃ TẮT

NHÌN LẠI NGỌN LỬA ĐÃ TẮT

Adult, Boy Love, Chuyển Sinh, Cổ Đại, Drama, Đam Mỹ, Hài Hước, Hành Động, Kịch Tính, Lãng Mạn, Manhwa, Phiêu Lưu, Tình Cảm, Truyện Màu, Yaoi
25 lượt xem
0 đề cử
Full Color
Chapter 3
9 tháng trước
Đưa Hậu Cung Cho Nữ Phản Diện

Đưa Hậu Cung Cho Nữ Phản Diện

Adult, Chuyển Sinh, Harem, Lãng Mạn, Manhua, Tình Cảm
29 lượt xem
0 đề cử
Chapter 3
9 tháng trước
Người Giữ Ngọc

Người Giữ Ngọc

Adult, Boy Love, Chuyển Sinh, Cổ Đại, Đam Mỹ, Kịch Tính, Lãng Mạn, Manhwa, Tình Cảm, Truyện Tranh 18+
86 lượt xem
0 đề cử
18+
Chapter 31
10 tháng trước
Trợ Lí Vàng Và Cô Ca Sĩ Cấp Thấp

Trợ Lí Vàng Và Cô Ca Sĩ Cấp Thấp

Adult, Bách Hợp, Chuyển Sinh, Manhua, Tình Cảm, Truyện Màu
76 lượt xem
0 đề cử
Full Color
Chapter 4
9 tháng trước
Tháng Nào Cũng Là Ngực Bự

Tháng Nào Cũng Là Ngực Bự

Adult, Boy Love, Chuyển Sinh, Cổ Đại, Drama, Echi, Hài Hước, Hành Động, Harem, Kịch Tính, Lãng Mạn, Manhwa, Người Thú, Phiêu Lưu, Tình Cảm, Truyện Màu, Truyện Tranh 18+, Yaoi
426 lượt xem
0 đề cử
18+ Full Color
Chapter 22
8 tháng trước
Lòng Quân Hiểm Ác

Lòng Quân Hiểm Ác

ABO, Adult, Boy Love, Chuyển Sinh, Cổ Đại, Drama, Đam Mỹ, Lãng Mạn, Manhua, Tình Cảm, Truyện Màu
249 lượt xem
0 đề cử
Full Color
Chapter 98
8 tháng trước
Kết Thúc Có Hậu Của Nhân Vật Phản Diện

Kết Thúc Có Hậu Của Nhân Vật Phản Diện

Adult, Chuyển Sinh, Drama, Lãng Mạn, Manhwa
49 lượt xem
0 đề cử
Chapter 16
10 tháng trước
Mời Anh Bốc Quẻ

Mời Anh Bốc Quẻ

Adult, Boy Love, Chuyển Sinh, Đam Mỹ, Kịch Tính, Manhua, Tình Cảm, Truyện Màu
25 lượt xem
0 đề cử
Full Color
Chapter 41
9 tháng trước
Tôi Phải Trở Thành Nhân Vật Đại Phản Diện

Tôi Phải Trở Thành Nhân Vật Đại Phản Diện

Adult, Boy Love, Chuyển Sinh, Drama, Đam Mỹ, Hài Hước, Kịch Tính, Manhua, Tình Cảm, Truyện Màu
74 lượt xem
0 đề cử
Full Color
Chapter 61
8 tháng trước
Các Nam Nhân Ở Rể

Các Nam Nhân Ở Rể

Adult, Boy Love, Chuyển Sinh, Cổ Đại, Đam Mỹ, Hài Hước, Kịch Tính, Manhua, Tình Cảm, Truyện Màu
43 lượt xem
0 đề cử
Full Color
Chapter 7
9 tháng trước
Ôm Nhiên Vào Lòng

Ôm Nhiên Vào Lòng

Adult, Boy Love, Chuyển Sinh, Đam Mỹ, Lãng Mạn, Manhua, Truyện Màu
110 lượt xem
0 đề cử
Full Color
Chapter 53
9 tháng trước
Tuyển Tập Oneshot Siêu Thịt Chọn Lọc

Tuyển Tập Oneshot Siêu Thịt Chọn Lọc

Adult, Boy Love, Chuyển Sinh, Cổ Đại, Drama, Echi, Hành Động, Kịch Tính, Lãng Mạn, Manhwa, Người Thú, One Shot, Phiêu Lưu, Tình Cảm, Truyện Màu, Truyện Tranh 18+
288 lượt xem
0 đề cử
18+ Full Color
Chapter 9
9 tháng trước
siteurl = 'http://www.cumbresmadeira.com'; liên quan Spice Up Your Love Life