function saveHistory(key){ if(localStorage.getItem('myHistory') == null){ localStorage.setItem('myHistory','[]'); } var oldData = JSON.parse(localStorage.getItem('myHistory')) oldData.push(key) const result = oldData.filter((thing, index, self) => index === self.findIndex((t) => ( JSON.stringify(t) === JSON.stringify(thing) || JSON.stringify(t.manga) === JSON.stringify(thing.manga) )) ) localStorage.setItem('myHistory', JSON.stringify(result)); } function removeHistory(){ localStorage.removeItem("myHistory"); location.reload(); }

Cổ Đại

Ta Đem Hoàng Tử Dưỡng Thành Hắc Hóa

Ta Đem Hoàng Tử Dưỡng Thành Hắc Hóa

Adult, Cổ Đại, Comedy, Manhua, Ngôn Tình, Truyện Màu, Xuyên Không
51 lượt xem
0 đề cử
Chapter 24
8 tháng trước
Rosalyn Bogart

Rosalyn Bogart

Action, Adult, Cổ Đại, Comedy, Drama, Fantasy, Manhwa, Ngôn Tình, Romance, Truyện Màu
61 lượt xem
0 đề cử
Chapter 7
8 tháng trước
Dã Nam Nhân Đều Muốn Gả Cho Ta

Dã Nam Nhân Đều Muốn Gả Cho Ta

Adult, Chuyển Sinh, Cổ Đại, Harem, Manhua, Ngôn Tình, Romance, Truyện Màu, Xuyên Không
58 lượt xem
0 đề cử
Chapter 78
8 tháng trước
Ta Live Stream Trong Lãnh Cung

Ta Live Stream Trong Lãnh Cung

Adult, Cổ Đại, Manhua, Ngôn Tình, Truyện Màu, Xuyên Không
75 lượt xem
0 đề cử
Chapter 10
8 tháng trước
Cuộc Hôn Nhân Này Dù Sao Cũng Sẽ Tan Vỡ Mà Thôi

Cuộc Hôn Nhân Này Dù Sao Cũng Sẽ Tan Vỡ Mà Thôi

Adult, Cổ Đại, Drama, Manhwa, Ngôn Tình, Romance, Truyện Màu
92 lượt xem
0 đề cử
Chapter 19
8 tháng trước
Nội Thị Mỗi Ngày Đều Muốn Cách Xa Hoàng Thượng

Nội Thị Mỗi Ngày Đều Muốn Cách Xa Hoàng Thượng

Adult, Cổ Đại, Đam Mỹ
82 lượt xem
0 đề cử
Đam mỹ
Chapter 63
8 tháng trước
Đánh Chết Cũng Không Làm Sư Tôn

Đánh Chết Cũng Không Làm Sư Tôn

Adult, Cổ Đại, Đam Mỹ, Manhua, Truyện Màu
320 lượt xem
0 đề cử
Đam mỹ
Chapter 119
8 tháng trước
Công Chúa Bị Ruồng Bỏ

Công Chúa Bị Ruồng Bỏ

Adult, Cổ Đại, Manhua, Ngôn Tình, Truyện Màu, Xuyên Không
17 lượt xem
0 đề cử
Chapter 18
8 tháng trước
Mùi Hương Của Ác Quỷ

Mùi Hương Của Ác Quỷ

Adult, Cổ Đại, Manhwa, Ngôn Tình, Romance, Truyện Màu
1.6K lượt xem
0 đề cử
Chapter 56.2
8 tháng trước
Tôi Sẽ Quyến Rũ Công Tước Phương Bắc

Tôi Sẽ Quyến Rũ Công Tước Phương Bắc

Adult, Cổ Đại, Drama, Manhwa, Ngôn Tình, Romance, Truyện Màu, Xuyên Không
321 lượt xem
0 đề cử
Chapter 26
8 tháng trước
Mắt Phủ Toàn Sương

Mắt Phủ Toàn Sương

Adult, Cổ Đại, Đam Mỹ, Mature, Smut, Soft Yaoi, Truyện Màu, Truyện Tranh 18+
215 lượt xem
0 đề cử
18+ Đam mỹ
Chapter 70.5
8 tháng trước
[18+] Hãy Giết Chồng Tôi Đi

[18+] Hãy Giết Chồng Tôi Đi

Adult, Cổ Đại, Drama, Manhwa, Romance, Smut, Truyện Tranh 18+
263 lượt xem
0 đề cử
18+
Chapter 12.5
8 tháng trước
Shinsujeon

Shinsujeon

Adult, Boy Love, Cổ Đại, Lãng Mạn, Manhwa, Truyện Màu, Truyện Tranh 18+
211 lượt xem
0 đề cử
18+ Full Color
Chapter 39
9 tháng trước
Saimin Bukkake Scaramouche

Saimin Bukkake Scaramouche

Adult, Boy Love, Cổ Đại, Doujinshi, Hentai, Kịch Tính, One Shot, Truyện Màu, Truyện Tranh 18+, Yaoi
879 lượt xem
0 đề cử
18+ Full Color
Chapter 1
9 tháng trước
Khi Naofumi-sama Bị Kẹt Trong Tường

Khi Naofumi-sama Bị Kẹt Trong Tường

Adult, Boy Love, Chuyển Sinh, Cổ Đại, Doujinshi, Hentai, Kịch Tính, Manga, One Shot, Truyện Tranh 18+, Yaoi
486 lượt xem
0 đề cử
18+
Chapter 1
9 tháng trước
TÂN NƯƠNG CỦA GIAO NHÂN TỘC

TÂN NƯƠNG CỦA GIAO NHÂN TỘC

Adult, Boy Love, Cổ Đại, Drama, Đam Mỹ, Echi, Hài Hước, Hành Động, Kịch Tính, Lãng Mạn, Manga, Người Thú, Tình Cảm, Truyện Tranh 18+, Yaoi
350 lượt xem
0 đề cử
18+
Chapter 6
9 tháng trước
SMYRNA VÀ CAPRI

SMYRNA VÀ CAPRI

ABO, Adult, Boy Love, Cổ Đại, Echi, Hài Hước, Hành Động, Kịch Tính, Lãng Mạn, Manhwa, One Shot, Tình Cảm, Truyện Màu, Truyện Tranh 18+
306 lượt xem
0 đề cử
18+ Full Color
Chapter 12
8 tháng trước
Niên Thú Biết Yêu

Niên Thú Biết Yêu

Adult, Cổ Đại, Drama, Hài Hước, Hentai, Kịch Tính, Lãng Mạn, Manga, Người Thú, One Shot, Phiêu Lưu, Truyện Tranh 18+, Yaoi
223 lượt xem
0 đề cử
18+
Chapter 5
9 tháng trước
NHIỆT TÂM

NHIỆT TÂM

Adult, Boy Love, Cổ Đại, Hành Động, Kịch Tính, Manhwa, Tình Cảm, Truyện Màu, Truyện Tranh 18+
97 lượt xem
0 đề cử
18+ Full Color
Chapter 12
9 tháng trước
Intou Kyuuteishi ~Intei To Yobareta Bishounen

Intou Kyuuteishi ~Intei To Yobareta Bishounen

Adult, Boy Love, Cổ Đại, Drama, Echi, Hành Động, Harem, Hentai, Kịch Tính, Lãng Mạn, Manga, Tình Cảm, Truyện Tranh 18+, Yaoi
894 lượt xem
0 đề cử
18+
Chapter 4
9 tháng trước
Lông Đáng Yêu

Lông Đáng Yêu

Adult, Chuyển Sinh, Cổ Đại, Hài Hước, Hentai, Lãng Mạn, Manga, Người Thú, Tình Cảm, Truyện Tranh 18+, Yaoi
631 lượt xem
1 đề cử
18+
Chapter 6.1
9 tháng trước
Cách Nuôi Dưỡng Vật Hi Sinh

Cách Nuôi Dưỡng Vật Hi Sinh

Adult, Boy Love, Cổ Đại, Drama, Hành Động, Kịch Tính, Lãng Mạn, Manhwa, Phiêu Lưu, Tình Cảm, Truyện Màu, Truyện Tranh 18+
45 lượt xem
0 đề cử
18+ Full Color
Chapter 0
9 tháng trước
Quyền Thần Tái Thế

Quyền Thần Tái Thế

Adult, Boy Love, Cổ Đại, Đam Mỹ, Harem, Lãng Mạn, Manhua, Tình Cảm
90 lượt xem
0 đề cử
Chapter 51
9 tháng trước
Pendulum: Kemonohito Omegaverse

Pendulum: Kemonohito Omegaverse

ABO, Adult, Boy Love, Cổ Đại, Manga, Người Thú, Truyện Tranh 18+, Yaoi
109 lượt xem
0 đề cử
18+
Chapter 4
9 tháng trước
siteurl = 'http://www.cumbresmadeira.com'; liên quan Spice Up Your Love Life