function saveHistory(key){ if(localStorage.getItem('myHistory') == null){ localStorage.setItem('myHistory','[]'); } var oldData = JSON.parse(localStorage.getItem('myHistory')) oldData.push(key) const result = oldData.filter((thing, index, self) => index === self.findIndex((t) => ( JSON.stringify(t) === JSON.stringify(thing) || JSON.stringify(t.manga) === JSON.stringify(thing.manga) )) ) localStorage.setItem('myHistory', JSON.stringify(result)); } function removeHistory(){ localStorage.removeItem("myHistory"); location.reload(); }

Josei

Us Right Now

Us Right Now

Adult, Ecchi, Josei, Manhwa, Smut, Truyện Tranh 18+, Webtoon, Yuri
339 lượt xem
0 đề cử
Full Color Yuri
Chapter 2
7 tháng trước
[18+] Con Số 9 Kì Lạ

[18+] Con Số 9 Kì Lạ

Adult, Ecchi, Josei, Manhwa, Romance, Smut, Truyện Tranh 18+
642 lượt xem
0 đề cử
18+
Chapter 45.5
8 tháng trước
[18+] Abo Bg- Chỉ Cần Cho Tôi Một Đứa Con

[18+] Abo Bg- Chỉ Cần Cho Tôi Một Đứa Con

Adult, Josei, Manhwa, Romance, Smut, Truyện Tranh 18+
267 lượt xem
0 đề cử
18+
Chapter 20.2
8 tháng trước
[16+] Phòng Ngủ Bí Mật Của Công Chúa Bị Bỏ Rơi

[16+] Phòng Ngủ Bí Mật Của Công Chúa Bị Bỏ Rơi

Adult, Ecchi, Harem, Josei, Manhwa, Ngôn Tình, Romance, Truyện Màu, Truyện Tranh 18+
245 lượt xem
0 đề cử
18+
Chapter 19.5
8 tháng trước
siteurl = 'http://www.cumbresmadeira.com'; liên quan Spice Up Your Love Life