function saveHistory(key){ if(localStorage.getItem('myHistory') == null){ localStorage.setItem('myHistory','[]'); } var oldData = JSON.parse(localStorage.getItem('myHistory')) oldData.push(key) const result = oldData.filter((thing, index, self) => index === self.findIndex((t) => ( JSON.stringify(t) === JSON.stringify(thing) || JSON.stringify(t.manga) === JSON.stringify(thing.manga) )) ) localStorage.setItem('myHistory', JSON.stringify(result)); } function removeHistory(){ localStorage.removeItem("myHistory"); location.reload(); }

Slice Of Life

Lớp Học Bí Mật - Secret Class (Hot)

Lớp Học Bí Mật - Secret Class (Hot)

Adult, Manhwa, Romance, Slice Of Life, TruyenVn, Webtoon
386 lượt xem
0 đề cử
Chapter 155
6 tháng trước
Chàng Dâu Nhà Họ Kang

Chàng Dâu Nhà Họ Kang

Adult, Đam Mỹ, Slice Of Life
313 lượt xem
0 đề cử
Đam mỹ
Chapter 28
8 tháng trước
Tôi Muốn Nhìn Thấy Dáng Vẻ Xấu Hổ Của Cậu

Tôi Muốn Nhìn Thấy Dáng Vẻ Xấu Hổ Của Cậu

Adult, Drama, Ecchi, Manga, Romance, School Life, Seinen, Slice Of Life
127 lượt xem
0 đề cử
Chapter 18
7 tháng trước
Yukionna To Kani Wo Kuu

Yukionna To Kani Wo Kuu

Adult, Drama, Mature, Psychological, Romance, Seinen, Slice Of Life
73 lượt xem
0 đề cử
Chapter 19
8 tháng trước
Kunoichi Tsubaki No Mune No Uchi

Kunoichi Tsubaki No Mune No Uchi

Adult, Comedy, Manga, Shounen, Slice Of Life
64 lượt xem
0 đề cử
Chapter 18.5
8 tháng trước
Trở Lại Làm Idol

Trở Lại Làm Idol

Adult, Chuyển Sinh, Comedy, Manhwa, Slice Of Life, Truyện Màu, Webtoon
34 lượt xem
0 đề cử
Chapter 34
8 tháng trước
Houkago No Goumon Shoujo

Houkago No Goumon Shoujo

Adult, Comedy, Ecchi, Harem, School Life, Slice Of Life
69 lượt xem
0 đề cử
Chapter 38
7 tháng trước
siteurl = 'http://www.cumbresmadeira.com'; liên quan Spice Up Your Love Life