function saveHistory(key){ if(localStorage.getItem('myHistory') == null){ localStorage.setItem('myHistory','[]'); } var oldData = JSON.parse(localStorage.getItem('myHistory')) oldData.push(key) const result = oldData.filter((thing, index, self) => index === self.findIndex((t) => ( JSON.stringify(t) === JSON.stringify(thing) || JSON.stringify(t.manga) === JSON.stringify(thing.manga) )) ) localStorage.setItem('myHistory', JSON.stringify(result)); } function removeHistory(){ localStorage.removeItem("myHistory"); location.reload(); }

Soft Yaoi

Giai Điệu Của Ngôn Ngữ

Giai Điệu Của Ngôn Ngữ

Adult, Manhwa, Smut, Soft Yaoi, Truyện Tranh 18+, Yaoi
276 lượt xem
0 đề cử
Full Color Yaoi
Đang cập nhật
Kẻ Đi Bắt Nạt Thì Phải Bị Phạt

Kẻ Đi Bắt Nạt Thì Phải Bị Phạt

Adult, Đam Mỹ, Soft Yaoi
196 lượt xem
0 đề cử
Đam mỹ
Chapter 3
8 tháng trước
Giam Thủ Bị Đạo

Giam Thủ Bị Đạo

Adult, Đam Mỹ, Manhua, Romance, Soft Yaoi
56 lượt xem
0 đề cử
Đam mỹ
Chapter 20
8 tháng trước
Phế Thổ Và An Tức

Phế Thổ Và An Tức

Adult, Đam Mỹ, Manhua, Romance, Soft Yaoi
29 lượt xem
0 đề cử
Đam mỹ
Chapter 11
8 tháng trước
Hoàn Mỹ Vô Khuyết

Hoàn Mỹ Vô Khuyết

Adult, Đam Mỹ, Manhua, Soft Yaoi
41 lượt xem
0 đề cử
Đam mỹ
Chapter 19
8 tháng trước
Tình Yêu Trên Mạng Của Giáo Bá Lật Xe Rồi

Tình Yêu Trên Mạng Của Giáo Bá Lật Xe Rồi

Adult, Đam Mỹ, Manhua, Soft Yaoi
151 lượt xem
0 đề cử
Đam mỹ
Chapter 23
8 tháng trước
Hổ Giả Hồ Nguy

Hổ Giả Hồ Nguy

Adult, Đam Mỹ, Manhua, Soft Yaoi
38 lượt xem
0 đề cử
Đam mỹ
Chapter 3
8 tháng trước
Mắt Phủ Toàn Sương

Mắt Phủ Toàn Sương

Adult, Cổ Đại, Đam Mỹ, Mature, Smut, Soft Yaoi, Truyện Màu, Truyện Tranh 18+
215 lượt xem
0 đề cử
18+ Đam mỹ
Chapter 70.5
8 tháng trước
Hỗn Mộng

Hỗn Mộng

Adult, Đam Mỹ, Fantasy, Manhwa, Soft Yaoi, Truyện Tranh 18+
189 lượt xem
0 đề cử
18+ Đam mỹ
Chapter 29.5
8 tháng trước
Thiếu Niên Sò

Thiếu Niên Sò

Adult, Đam Mỹ, Manhwa, Soft Yaoi, Truyện Tranh 18+
207 lượt xem
0 đề cử
18+ Đam mỹ
Chapter 33.5
8 tháng trước
siteurl = 'http://www.cumbresmadeira.com'; liên quan Spice Up Your Love Life