function saveHistory(key){ if(localStorage.getItem('myHistory') == null){ localStorage.setItem('myHistory','[]'); } var oldData = JSON.parse(localStorage.getItem('myHistory')) oldData.push(key) const result = oldData.filter((thing, index, self) => index === self.findIndex((t) => ( JSON.stringify(t) === JSON.stringify(thing) || JSON.stringify(t.manga) === JSON.stringify(thing.manga) )) ) localStorage.setItem('myHistory', JSON.stringify(result)); } function removeHistory(){ localStorage.removeItem("myHistory"); location.reload(); }

TruyenVn

Con Rể Yêu

Con Rể Yêu

Adult, Drama, Hentai Màu, Manhwa, Romance, Truyện Tranh 18+, TruyenVn, Webtoon
945 lượt xem
2 đề cử
Full Color
Đang cập nhật
Gặp Lại Người Ấy

Gặp Lại Người Ấy

Adult, Comedy, Hentai Màu, Manhwa, Romance, Truyện Tranh 18+, TruyenVn, Webtoon
48 lượt xem
0 đề cử
Full Color
Đang cập nhật
Bạn Học Của Tôi

Bạn Học Của Tôi

Adult, Drama, Hentai Màu, Manhwa, Mature, Romance, School Life, Truyện Tranh 18+, TruyenVn, Webtoon
171 lượt xem
0 đề cử
Full Color
Đang cập nhật
Người Giúp Việc

Người Giúp Việc

Adult, Drama, Hentai Màu, Manhwa, Truyện Tranh 18+, TruyenVn, Webtoon
175 lượt xem
0 đề cử
Full Color
Đang cập nhật
Tình Yêu Đại Học

Tình Yêu Đại Học

Adult, Hentai Màu, Lãng Mạn, Manhwa, Truyện Tranh 18+, TruyenVn, Webtoon
117 lượt xem
0 đề cử
Full Color
Đang cập nhật
Chuyện Nàng Trung Sĩ

Chuyện Nàng Trung Sĩ

Adult, Hentai Màu, Manhwa, Truyện Tranh 18+, TruyenVn, Webtoon
95 lượt xem
0 đề cử
Full Color
Đang cập nhật
Bí Mật Của Gia Tộc Chaebol Đời Thứ Ba

Bí Mật Của Gia Tộc Chaebol Đời Thứ Ba

Adult, Drama, Hentai Màu, Manhwa, Truyện Tranh 18+, TruyenVn, Webtoon
684 lượt xem
0 đề cử
Full Color
Đang cập nhật
Tài Khoản Bí Mật Của Nhân Viên Mới

Tài Khoản Bí Mật Của Nhân Viên Mới

Adult, Ecchi, Hentai Màu, Manhwa, Truyện Tranh 18+, TruyenVn, Webtoon
344 lượt xem
0 đề cử
Full Color
Đang cập nhật
Theo Học Dâm Sư

Theo Học Dâm Sư

Adult, Comedy, Harem, Hentai Màu, Manhwa, Truyện Tranh 18+, TruyenVn, Webtoon
692 lượt xem
1 đề cử
Full Color
Đang cập nhật
Giao Hàng Số Hưởng

Giao Hàng Số Hưởng

Adult, Harem, Hentai Màu, Manhwa, Truyện Tranh 18+, TruyenVn, Webtoon
105 lượt xem
0 đề cử
Full Color
Đang cập nhật
Luật Luân Hồi

Luật Luân Hồi

Adult, Harem, Hentai Màu, Manhwa, Truyện Tranh 18+, TruyenVn, Webtoon
20 lượt xem
0 đề cử
Full Color
Đang cập nhật
Tình Bạn Vĩnh Cửu

Tình Bạn Vĩnh Cửu

Adult, Hentai Màu, Manhwa, Truyện Tranh 18+, TruyenVn, Webtoon
131 lượt xem
0 đề cử
Full Color
Đang cập nhật
Thế Giới Mở

Thế Giới Mở

Adult, Hentai Màu, Manhwa, Romance, Truyện Tranh 18+, TruyenVn, Webtoon
61 lượt xem
0 đề cử
Full Color
Đang cập nhật
Lần Đầu Ấy

Lần Đầu Ấy

Adult, Hentai Màu, Manhwa, Romance, Truyện Tranh 18+, TruyenVn, Webtoon
37 lượt xem
0 đề cử
Full Color
Đang cập nhật
Trò Chơi Mạo Hiểm

Trò Chơi Mạo Hiểm

Adult, Drama, Hentai Màu, Manhwa, Mystery, Truyện Tranh 18+, TruyenVn, Webtoon
104 lượt xem
0 đề cử
Full Color
Đang cập nhật
Tiệm Cafe Vắt Sữa

Tiệm Cafe Vắt Sữa

Adult, Ecchi, Harem, Hentai Màu, Isekai, Manhwa, Truyện Tranh 18+, TruyenVn
590 lượt xem
0 đề cử
Full Color
Đang cập nhật
Cây Búa Thần

Cây Búa Thần

Adult, Fantasy, Harem, Hentai Màu, Manhwa, Truyện Tranh 18+, TruyenVn, Webtoon
596 lượt xem
0 đề cử
Full Color
Chapter 6
6 tháng trước
Văn Phòng Lãng Mạn

Văn Phòng Lãng Mạn

Adult, Hentai Màu, Manhwa, Mature, Romance, TruyenVn, Webtoon
46 lượt xem
0 đề cử
Full Color
Chapter 12
7 tháng trước
App Đế Vương Giường Chiếu

App Đế Vương Giường Chiếu

Adult, Hentai Màu, Manhwa, Mature, TruyenVn, Webtoon
188 lượt xem
0 đề cử
Full Color
Chapter 40
7 tháng trước
Khi Nào Ta Hẹn Hò

Khi Nào Ta Hẹn Hò

16+, Adult, Hentai Màu, Manhwa, Romance, TruyenVn, Webtoon
43 lượt xem
0 đề cử
Full Color
Chapter 15
7 tháng trước
Thực Tập Ở Làng Tiên Cá

Thực Tập Ở Làng Tiên Cá

Adult, Drama, Harem, Hentai Màu, Manhwa, Romance, TruyenVn, Webtoon
421 lượt xem
0 đề cử
Full Color
Chapter 17
6 tháng trước
Lớp Học Bí Mật - Secret Class (Hot)

Lớp Học Bí Mật - Secret Class (Hot)

Adult, Manhwa, Romance, Slice Of Life, TruyenVn, Webtoon
386 lượt xem
0 đề cử
Chapter 155
6 tháng trước
Ranh Giới Người Bạn

Ranh Giới Người Bạn

16+, Adult, Manhwa, Romance, TruyenVn
319 lượt xem
0 đề cử
Chapter 57
7 tháng trước
Anh Đã Làm Chuyện Đó Với Ai?

Anh Đã Làm Chuyện Đó Với Ai?

Adult, Manhwa, TruyenVn
43 lượt xem
0 đề cử
Chapter 9
8 tháng trước
siteurl = 'http://www.cumbresmadeira.com'; liên quan Spice Up Your Love Life